Servis

Služby v servise

Diagnostika závady
– otestovaním určíme príčinu poruchy a odporučíme potrebnú opravu 10,- €
Základná inštalácia PC
– inštalácia Operačného systému a ovládačov, konfigurácia a otestovanie všetkých zariadení 40,-€
Inštalácia periférií
– v cene je pripojenie periférneho zariadenia k PC, inštalácia ovládačov a otestovanie funkčnosti 15,- €
Kofigurácia pripojenia k internetu
– v cene je inštalácia ovládačov a konfigurácia routru, nastavenie pripojenia k internetu, otestovanie 15,- €
Inštalácia hardware
– v cene je montáž, inštalácia a konfigurácia pridaného HW, otestovanie funkčnosti 20,- €
Inštalácia software
– v cene je inštalácia software podľa požiadaviek zákazníka 15,- €
Základné zaškolenie užívateľa PC
– v cene je zoznámenie zákazníka s obsluhou PC a periférií podľa požiadaviek a znalostí zákazníka – cena dohodou.
Záloha, záchrana dát
– v cene je prevedenie zálohy dát na zvolené médium 30,- €
Inštalácia serverov
– v cene je inštalácia OS a ovládačov, konfigurácia, otestovanie 90,- €
Odvírenie PC
– v cene je odstránenie vírusov z Operačného systému 20,- €
Inštalácia ovládačov
– v cene je vyhľadanie, inštalácia, konfigurácia a otestovanie funkčnosti ovládačov 15,- €
Čistenie a údržba Notebooku alebo PC
– v cene je vyčistenie zariadenia 20,- €
Návrh a realizácia počítačovej siete
– v cene je spracovanie projektu siete, inštalácia kabeláže, konfigurácia siete a pripojenie pracovnýc staníc – cena podľa rozsahu prevedených prác
Iné technické práce
– v cene je práca technika za iné ako hore uvedené výkony 20,- € / 1 hod.

Služby u zákazníka

Servisné práce u zákazníka
Hodina servisu technikom firmy INDASTRY 30,- €
– Položka zahŕňa: prihlásenie technika u zákazníka, vykonanie opravy, test/predvedenie, odovzdanie zákazky zákazníkovi
Touto sadzbou je účtovaná hodina práce servisného technika u zákazníka. Servisný technik sa dostaví k zákazníkovi v dohodnutom termíne. V prípade, že zákazník trvá na urgentnom servisnom zásahu (do dvoch hodín), bude práca účtovaná podľa položky – Urgentný servisný zásah.
– Keďže technik nemôže mať pri sebe všetky náhradné diely, programy či iné pomôcky, doporučujeme využiť radšej servis v Predajni-Servise na Budovatelskej 2-Mlynské nivy. V prípade, že to nie je možné, doporučujeme veľmi presné špecifikovanie závady pri objednávaní servisu (e-mail, telefonicky). Zákazníkovi je účtovaný len čas, ktorý bol na zákazke efektívne odpracovaný. Cena za dopravu nie je obsiahnutá.Touto sadzbou je účtovaná prvá hodina servisu v čase od 9:00 do 17:30.

Urgentný servisný zásah mimo firmy INDASTRY 50,- €
-ktorý bol zákazníkom objednaný ako urgentný servisný zásah (t.j. do dvoch hodín).

Po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna účtujeme príplatok 50%.

Doprava-Preprava v meste
– do 5 km 5,- €
– nad 5 km 10,- €

Všetky ceny sú vrátane DPH.
INDASTRY, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť aktuálne ceny.